مطالبسایت

آشالازی

آشالازی

جراحی آشالازی

یک بیماری نادر در عضله مری است که عبارت از ناتوانی اسفنکتر تحتانی مری (حلقه عضلانی بین انتهای پایین مری و معده) در باز شدن و عبور مواد غذایی به داخل معده می‌باشد. افراد مبتلا به بیماری آشالازی، در بلع غذا مشکل خواهند داشت.

درمان آشالازی از طریق مصرف دارو، اتساع اسفنکتر تحتانی مری با بالون و انجام جراحی لاپاروسکوپی جهت برش اسفنکتر (Esophagomyotomy) و یا تزریق بوتاکس انجام می‌شود. طی هر یک از این روش‌های درمانی، فشار اسفنکتر کاهش یافته و در نتیجه مواد غذایی به راحتی از مری به داخل معده وارد می‌شوند.