مطالبسایت

گاستروپلاستی عمودی

گاستروپلاستی عمودی با باند / نوار سلیکون

گاستروپلاستی عمودی با نوار (Vertical Banded Gastro Plasty) یک روش فیزیولوژیک رایج جهت محدود کردن حجم معده است که از طریق کم شدن مصرف مواد غذایی جامد باعث کاهش وزن می شود. عمل جراحی شامل ایجاد یک کیسه کوچک در ابتدای معده و یک محل خروجی (Ostoma) تنگ می باشد.  گاستروپلاستی عمودی صرفاً یک عمل محدود کننده بوده که از این نظر شبیه عمل گاستریک باندینگ با حلقه غیر قابل تنظیم (Non Adjustable Gastric Band) می باشد که قبلاً بکار می رفت. در واقع، در ابتدا از همین باندها یا حلقه های غیر قابل تنظیم استفاده می شد اما بعدها و به دلایل مختلف به جای این حلقه ها از یک نوار باریک از مش پرولین (که به دور خروجی (Ostoma) پاچ یا محفظه معده دوخته می شود) استفاده شد.

گاستروپلاستی-عمودی