تمامی نوشته ها اخبار

تحولات همه جانبه در درمان جراحی چاقی

تحولات همه جانبه در درمان جراحی چاقی

تحولات همه جانبه در درمان جراحی چاقی

با گسترش پدیده چاقی و درمان های جراحی، تحول و پیشرفت فقط در تکنیک های جراحی و ابزار ها رخ نداده است بلکه تحولا ت بسیاری در مدیریت جراحی درمان چاقی نیز ایجاد شده است .

بیشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی هرمیوراپی لاپاراسکوپی

برگزاری کارگاه آموزشی هرمیوراپی لاپاراسکوپی

کارگاه آموزشی بهبود روش های هرنیورافی لاپاراسکوپی و آشنایی با مش های نوین با همکاری بخش علمی شرکت فناوری آزمایشگاهی،در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۰ صبح در بیمارستان هاجر برگزار می شود.

بیشتر...

برداشتن مری در بیمارستان هاجر به روش لاپاراسکوپی

برداشتن مری در بیمارستان هاجر به روش لاپاراسکوپی

برداشتن مری در بیمارستان هاجر به روش لاپاراسکوپی

برای اولین بار در تاریخ بیمارستان های نیروهای مسلح عمل برداشتن مری با داشتن توده بدخیم یک سوم میانی، به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر هاشم موذن زاده انجام شد .

بیشتر...