تمامی نوشته ها اخبار

بهبود سطح تستوسترون پس از جراحی اسلیو معده

بهبود سطح تستوسترون پس از جراحی اسلیو معده

بهبود سطح تستوسترون پس از جراحی اسلیو معده


مطالعات جدید نشان می دهد که جراحی اسلیو معده در کاهش BMI و افزایش سطح تستوسترون در مردان چاق موثر می باشد که نقش آن در سلامتی افراد جراحی شده نسبت به دیگر دستاورد های این عمل مهمتر است .

بیشتر...