تمامی نوشته ها جراحی عمومی

فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول آنال
فیستول آنال رابطه غیر طبیعی بین کانال آنال و پوست پرینه است. معمولا به دنبال آبسه ایجاد شده در غده های آنال به وجود می آید.

بیشتر...

آشالازی

آشالازی

جراحی آشالازی

یک بیماری نادر در عضله مری است که عبارت از ناتوانی اسفنکتر تحتانی مری (حلقه عضلانی بین انتهای پایین مری و معده) در باز شدن و عبور مواد غذایی به داخل معده می‌باشد. افراد مبتلا به بیماری آشالازی، در بلع غذا مشکل خواهند داشت.

بیشتر...

جراحی ضد ریفلاکس

بیشتر...