تمامی نوشته ها جراحی عمومی

کیسه صفرا

کیسه صفرا

جراحی صفراوی

کیسه صفرا وظیفه ذخیره صفرای تولید شده در کبد را بر عهده دارد که در هضم چربی مؤثر می‌باشد.

بیشتر...

جراحی عمومی

جراحی عمومی

پولیپکتومی

Endoscopic Mucosal Resection and Endoscopic Submucosal Dissection

در سال‌های اخیر ارائه روش‌های (Endoscopic Mucosal Resection (EMR و (Endoscopic Submucosal Dissection (ESD به عنوان روش‌های درمانی ایمن و کارآمد جهت مشخص کردن میزان رشد آسیب‌های مخاطی در مری، معده، دوازدهه، و روده و برداشتن نواحی آسیب دیده از عمده‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته در راستای گسترش تکنیک‌های آندوسکوپیک بوده است.

بیشتر...