همه پست ها با برچسب التهاب کیسه صفرا

کیسه صفرا

کیسه صفرا

جراحی صفراوی

کیسه صفرا وظیفه ذخیره صفرای تولید شده در کبد را بر عهده دارد که در هضم چربی مؤثر می‌باشد.

بیشتر...