همه پست ها با برچسب بیماری گواتر

جراحی سرطان تیرویید

برداشتن غده تیروئید

 

غده تیروئید در جلوی گردن قرار گرفته است. در صورت بروز هر گونه ناهنجاری در این غده، انجام جراحی جهت برداشتن تمام و یا بخشی از آن ضرورت می‌یابد.

بیشتر...

درمان سرطان تیروئید

درمان سرطان تیروئید – برداشتن غده تیروئید

غده تیروئید در جلوی گردن قرار گرفته است. در صورت بروز هر گونه ناهنجاری در این غده، انجام جراحی جهت برداشتن تمام و یا بخشی از آن ضرورت می‌یابد. چنانچه این غده بزرگ شود (بیماری گواتر)، ممکن است فرد در بلع و یا تنفس مشکل پیدا کند. همچنین بیماری پر کاری تیروئید منجر به مصرف بیشتر اکسیژن و مواد غذایی می‌شود. اگر این بیماری‌ها با استفاده از دارو برطرف نشود و یا بیمار سن کمی داشته یا باردار باشد، انجام جراحی و برداشتن غده تیروئید الزامی خواهد بود.

بیشتر...