همه پست ها با برچسب تازه های جراحی های لاپاراسکوپی و کم تهاجمی

تازه های جراحی های لاپاراسکوپی و کم تهاجمی

تازه های جراحی های لاپاراسکوپی و کم تهاجمی

در کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران بررسی میشود:

تازه های جراحی های لاپاراسکوپی و کم تهاجمی

در کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران ضمن فراهم شدن امکان بحث و تبادل تازهای تجربیات همکاران در داخل کشور ، بستر مناسبی برای استفاده از یافته ها و دانش میهمانان خارجی نیز ایجاد می شود.

بیشتر...