همه پست ها با برچسب تیروئید چیست

جراحی سرطان تیرویید

برداشتن غده تیروئید

 

غده تیروئید در جلوی گردن قرار گرفته است. در صورت بروز هر گونه ناهنجاری در این غده، انجام جراحی جهت برداشتن تمام و یا بخشی از آن ضرورت می‌یابد.

بیشتر...