همه پست ها با برچسب جراحی سینوس پیلونیدال

کیست مویی

کیست مویی

جراحی سینوس پیلونیدال
سینوس پیلونیدال (Pilonidal Sinus)

سینوس پیلونیدال یک حفره محصور و کوچک است که زیر پوست در بالای شکاف بین دو کپل قرار دارد.

بیشتر...