همه پست ها با برچسب جراحی های لاپاراسکوپی دقیق تر می شوند/ دید سه بعدی از درون بدن بیمار

جراحی های لاپاراسکوپی دقیق تر می شوند

جراحی های لاپاراسکوپی دقیق تر می شوند

جراحی های لاپاراسکوپی دقیق تر می شوند/ دید سه بعدی از درون بدن بیمار

پژوهشگران شرکت سونی نوعی دستگاه عرضه کرده اند که می تواند یک دید سه بعدی از داخل بدن بیمار در اختیار جراح قرار دهد.

بیشتر...