همه پست ها با برچسب درمان دیابت

جراحی دیابت از طریق عمل جراحی متابولیک

جراحی دیابت از طریق عمل جراحی متابولیک

جراحی دیابت

جراحی دیابت و جراحی متابولیک نوعی جراحی دستگاه گوارش است هدف اصلی در این جراحی کاهش ترشح هورمون گرلین می باشد که منجر می شود تاثیر انسولین افزایش یابد در نتیجه باعث بهبود در کار کلیه، قلب و غیره می شود.

جراحی دیابت از طریق عمل جراحی متابولیک

دیابت قندی یک بیماری متابولیکی است، در این بیماری در سوخت و ساز قند خون اختلال ایجاد می شود. قند خون گلوکز نام دارد. مولکولهای قند از طریق دستگاه گوارش وارد خون شده و توسط هورمونی بنام انسولین که از سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده ترشح می شود به سلول های بدن اجازه ورود می یابند تا در آنجا برای تولید انرژی مصرف یا ذخیره گردند.

بیشتر...