همه پست ها با برچسب علایم سرطان روده

جراحی سرطان روده و رکتوم

جراحی سرطان روده

روده بخش مهمی از دستگاه گوارش است که از دوازدهه (اثنی‌عشر) تا مقعد را تشکیل می‌دهد. روده در انسان و بسیاری از پستانداران به دو بخش رودهٔ باریک و رودهٔ بزرگتقسیم می‌شود.

جراحی سرطان روده

روده نقش بسیار مهمی در هضم و جذب غذا دارد.

بیشتر...