همه پست ها با برچسب عمل زیبایی شکم

PBD + DS

دیودنال سوییچ

دیودنال-سوییچ 

جراحی دیودنال سوییچ که توسط لاپاروسکوپی نیز انجام میشود،اغلب ولی نه همیشه در دو مرحله انجام میگردد.

بیشتر...

گاستروپلاستی عمودی

گاستروپلاستی عمودی با باند / نوار سلیکون

گاستروپلاستی عمودی با نوار (Vertical Banded Gastro Plasty) یک روش فیزیولوژیک رایج جهت محدود کردن حجم معده است که از طریق کم شدن مصرف مواد غذایی جامد باعث کاهش وزن می شود. عمل جراحی شامل ایجاد یک کیسه کوچک در ابتدای معده و یک محل خروجی (Ostoma) تنگ می باشد. 

بیشتر...