همه پست ها با برچسب ژنتیک

کیست مویی

کیست مویی

جراحی سینوس پیلونیدال
سینوس پیلونیدال (Pilonidal Sinus)

سینوس پیلونیدال یک حفره محصور و کوچک است که زیر پوست در بالای شکاف بین دو کپل قرار دارد.

بیشتر...